Visa

U wilt een visum kort verblijf aanvragen

Met enige regelmaat worden visumaanvragen voor kort (familie) verblijf afgewezen. Wij kunnen u bijstaan bij het indienen van bezwaar (en eventueel beroep).

Let op: het rechtsmiddel moet binnen 4 weken na verzending van de beslissing worden ingediend! Het is daarom van belang om zo spoedig mogelijk juridisch advies in te winnen.

U wilt een facilitair visum aanvragen

Wij kunnen u ook adviseren over het aanvragen van een facilitaire visum, op basis waarvan u in Nederland een vergunning kunt aanvragen op basis van het Unierecht.