Wijzigen doel verblijfsvergunning

U wilt permanent verblijf

Na 5 jaar onafgebroken verblijf in Nederland kunt u een verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene of een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen

U wilt voortgezet verblijf

Als u vijf jaar (en soms drie jaar) rechtmatig in Nederland verblijft op basis van een afhankelijke vergunning (bijvoorbeeld medisch of verblijf bij gezin), zijn er mogelijkheden om voor afloop van die termijn voortgezet verblijf aan te vragen.
Dit is meestal de stap voordat u een vergunning voor onbepaalde tijd aanvraagt. Wij kunnen u hierin adviseren en bijstaan.