Werken in Nederland

Werknemers naar Nederland halen

Als u een ondernemer bent die gespecialiseerd personeel naar Nederland wil halen, kunnen wij u daarin bijstaan . Als u dat wilt doen op basis van de regeling kennismigranten, of als u een terwerkstellingsvergunning (TWV) wilt aanvragen, kunnen wij u daarin begeleiden en namens u optreden in eventuele bezwaar-of beroepsprocedures.

Zelfstandig ondernemen

Of u zelfstandig in Nederland zal mogen ondernemen zal van verschillende voorwaarden afhangen, zoals het soort bedrijf dat u wilt uitoefenen en uw nationaliteit. Ons kantoor kan u adviseren over de verschillende mogelijkheden.