Familierecht

U wilt scheiden en/of een omgangsregeling met de kinderen

Ons kantoor kan u ook bijstaan in familerechtelijke procedures, zoals echtscheidingsprocedures. Ons kantoor heeft met name ervaring in familiezaken waarbij international privaatrechtelijke aspecten een rol spelen.