Medisch

U heeft medische klachten

Het kan voorkomen dat u niet langer in Nederland mag verblijven, maar het land niet kan verlaten vanwege een lopende medische behandeling. U kunt dan in bepaalde situaties (tijdeljk) verblijf op medische gronden krijgen.

Wij hebben ruime ervaring met het aanvragen van een uitstel van vertrek op medische gronden en met het aanvragen van een verblijfsvergunning op medische gronden.