Intrekking vergunning en oplegging inreisverbod

U krijgt het bericht dat uw verblijfsvergunning wordt ingetrokken

Als U van de IND een voornemen krijgt om tot intrekking van uw verblijfsvergunning over te gaan, is het verstandig om meteen juridisch bijstand in te roepen. Op dat moment kan de definitieve intrekking misschien nog voorkomen worden, of komt u misschien in aanmerking voor een ander soort verblijfsvergunning.

Ook als uw vergunning al is ingetrokken dient u zo snel mogelijk te handelen. De termijn om tegen het besluit in bezwaar te gaan is vier weken van de datum van het besluit tot intrekking. Ons kantoor heeft veel ervaring met dit soort procedures. Ook als u een inreisverbod wenst aan te vechten, kunnen wij u bijstaan.