Gezinshereniging

U wilt uw gezinsleden naar Nederland laten komen

Het is mogelijk om onder bepaalde voorwaarden gezinsleden die zich in het buitenland bevinden naar Nederland te laten overkomen.

Ons kantoor heeft veel ervaring met het begeleiden van aanvragen voor hereniging met partner, kinderen of andere familieleden. Wij voeren ook zo nodig de gerechtelijke procedures.