De advocaten

De advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:
a. Froukje Holwerda staat geregistreerd op Asiel- en vluchtelingenrecht en Vreemdelingenrecht
b. Claire Mayne staat geregistreerd op Asiel- en vluchtelingenrecht en Vreemdelingenrecht
c  Audrey Kessels staat geregistreerd op Asiel- en vluchtelingenrecht, Vreemdelingenrecht en Personen- en Familierecht; 

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.